#Sever 1#Sever 2
Bị dượng cưỡng hiếp quá sướng con gái chấp nhận làm người tình nhỏ

Bị dượng cưỡng hiếp quá sướng con gái chấp nhận làm người tình nhỏ

0 0 votes

Nội dung phim

Nhìn thấy người dượng là lòng mình lại nghĩ về cái tối ngày hôm đó cái tối mà mình với người dượng đã có với nhau cái tối mà mình cảm thấy mình yêu mến thích người dượng như này, công nhận thêm một điều rằng dượng đã cho mình cái cảm giác sung sướng hứng thú, mà cái cảm giác này không phải lúc nào mình cũng có được, cái cảm giác sướng đó đã và đang ghi lại cho mình những kỷ niệm và kỷ niệm về tình dục là đây chứ đâu nữa phải không nào các bạn, còn những thứ khá đó là gì nhỉ chắc chẳng nói nữa vì mình thấy người dượng mình đã làm quá tốt việc đó rồi đấy thôi

Diễn viên tham gia phim

N/A